top of page
 • Bartłomiej Dmitruk

Przegląd opcji strategicznych spółki z wykorzystaniem Virtual Data Room SECUDO

Zaktualizowano: 4 lis 2022

Coraz częściej wybrane spółki giełdowe ogłaszają przegląd opcji strategicznych. Planowanie strategiczne jest bardzo istotnym elementem prowadzenia z sukcesem działalności gospodarczej w perspektywie średnio- i długoterminowej.
Co to jest przegląd opcji strategicznych?


Reagowanie na zmiany zachodzące w otoczeniu przedsiębiorstwa wymaga dostosowywania się organizacji do zmieniających warunków rynkowych. Zależnie od charakteru zmian, ich skali i natury, efekty mogą pojawić się w krótko, średnio lub długoterminowym horyzoncie czasowym. Z uwagi na znaczące koszty i nakłady często towarzyszące strategicznym zmianom, przedsiębiorstwa planują je z reguły z odpowiednim wyprzedzeniem, poprzedzając je przeglądem dostępnych opcji strategicznych.


Celem procesu przeglądu opcji strategicznych jest rozpoznanie aktualnych, dostępnych możliwości realizacji długoterminowej strategii przedsiębiorstwa w celu maksymalizacji jego wartości.


Przegląd opcji strategicznych opartych na maksymalizacji wartości dla właścicieli może być podejmowany w sytuacjach takich jak:


 • w związku z akwizycjami / przejęciami rozważanymi przez spółkę;

 • tworzeniem spółek joint-venture z nowymi partnerami / inwestorami;

 • nowymi inwestycjami wspierającymi rozwój organiczny;

 • decyzją o sprzedaży części akcji przez obecnych właścicieli;

 • decyzją o przygotowaniu do wezwania na akcje spółki i potencjalny de-listing spółki.

Takie analizy często angażują doradców zewnętrznych (firmy BIG4, banki inwestycyjne, butiki inwestycyjne) i są uzupełniane o niezbędne wyceny, modelowanie finansowe, czy opiniami o finansowych warunkach transakcji, szczególnie w sytuacji publicznego wezwania do sprzedaży akcji spółki, której analiza dotyczy.


Więcej na temat zastosowania Virtual Data Room SECUDO w transakcjach na rynku kapitałowym typu IPO, SPO, ABB, Tender Offer, piszemy w innym artykule na naszym blogu:W ramach przeglądu opcji strategicznych zazwyczaj analizowane są możliwości rozwoju spółki i poprawy jej zdolności konkurencyjnych, w szczególności w zakresie dostępnych opcji w obszarach związanych z działalnością operacyjną, finansową i inwestycyjną.


Warto zaznaczyć, że w przypadku spółek publicznych taki proces powinien być odpowiednio komunikowany również do obecnych inwestorów spółki. Więcej na temat zastosowania Virtual Data Room SECUDO w relacjach inwestorskich piszemy w innym artykule na naszym blogu:Dlaczego warto w procesie przeglądu opcji strategicznych wykorzystać Virtual Data Room SECUDO?


Przegląd opcji strategicznych to zazwyczaj współpraca z doradcami, bankami, inwestorami a nierzadko z konkurencją. Proces ten wiąże się zawsze z przekazaniem doradcom kluczowych informacji finansowych i biznesowych w postaci dokumentów, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa oraz przewagę konkurencyjną. Są to dokumenty poufne, które nie powinny dostać się w niepowołane ręce, szczególnie w przypadku spółki publicznej notowanej na giełdzie.


Virtual Data Room SECUDO zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo i poufność udostępnianych przez spółkę dokumentów i danych. Planując proces przeglądu opcji strategicznych, warto cały proces od początku przygotować jako projekt w VDR SECUDO i zdefiniować cały proces, harmonogram, grupy użytkowników oraz dokumenty.


Nowoczesny VDR SECUDO pozwala na zwiększenie efektywności pracy doradców oraz osób dedykowanych do projektu w ramach spółki, ale przede wszystkim zapewnia odpowiednie bezpieczeństwo danych i dokumentów udostępnianych poszczególnym grupom użytkowników.


Korzyści płynące z zastosowania Virtual Data Room SECUDO do przeglądu opcji strategicznych to przede wszystkim:


 • Virtual Data Room SECUDO to przyjazny i szybki system do prowadzenia projektów wymagających bezpiecznego i poufnego udostępniania dokumentacji projektowej, które można uruchomić i przygotować w bardzo krótkim czasie;

 • przygotowanie i monitorowanie udostępnianej dokumentacji projektu w jednym, bezpiecznym miejscu w postaci wirtualnego pokoju danych SECUDO;

 • możliwość przygotowania różnych grup użytkowników (pracownicy spółki, doradcy, prawnicy, inwestorzy, banki), zaproszenia i nadania różnych uprawnień do dokumentów dla poszczególnych grup lub użytkowników;

 • pełna kontrola nad dokumentami projektowymi wraz z zabezpieczeniami takimi jak szyfrowanie dokumentów, dynamiczne znaki wodne, brak możliwości pobierania plików, specjalne viewer’y dla dokumentów szczególnie wrażliwych, wersjonowanie dokumentów czy też monitoring wszelkich aktywności / zdarzeń na dokumentach;

 • efektywna organizacja prac projektowych w postaci harmonogramu, kamieni milowych oraz zadań i check-list zgodnie z metodologią Kanban;

 • analiza aktywności poszczególnych grup użytkowników pokazująca zaangażowanie i zainteresowanie projektem i poszczególnymi sekcjami dokumentów, szczególnie przydatna w przypadku weryfikacji zainteresowania inwestorów daną spółką;

 • możliwość komunikacji przeglądu opcji strategicznych z obecnymi inwestorami spółki w ramach relacji inwestorskich, w przypadku spółki publicznej;

 • szczegółowe raporty aktywności doradców niezwykle przydatne w procesach due diligence oraz potencjalnych sporach sądowych wynikłych po dokonaniu transakcji;

 • VDR SECUDO jest rozwiązaniem bardzo efektywnym kosztowo i nie podnosi znacząco kosztów całego procesu przeglądu opcji strategicznych dla spółki.

O nas


DealDone jest wyspecjalizowaną firmą, oferującą wysokiej jakości produkty z dziedziny bezpieczeństwa informacji i danych. Oferujemy usługi digitalizacji oraz oprogramowanie w zakresie nowoczesnych technologii obiegu informacji poufnych, informacji niejawnych, danych wrażliwych oraz digitalizacji, zabezpieczania, szyfrowania i udostępniania danych i dokumentów wewnątrz i nazewnątrz organizacji.
DealDone opracowała i wprowadziła do sprzedaży system Virtual Data Room SECUDO. SECUDO to platforma bezpiecznej wymiany i przetwarzania informacji poufnych, oferowana w modelu Software-as-a-Service dla klientówbiznesowych.Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Commenti


bottom of page