Aktualności

PROJEKTY

3 projekty

PRZETARGI

Brak aktualnych przetargów

PRACA

Brakl aktualnych ofert pracy

 

 W 2020 roku spółka podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu SHARE - szyfrowana platforma wirtualnych przestrzeni pracy. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnej technologii ochrony danych, dokumentów i użytkowników w postaci szyfrowanej platformy wirtualnych przestrzeni pracy pod nazwą SECUDO SHARE. Platforma umożliwia przechowywanie i udostępnianie dużych ilości danych i dokumentów uprawnionym użytkownikom podczas pracy zdalnej, w trakcie złożonych projektów lub transakcji. Platforma SECUDO SHARE dedykowana jest dla sektorów m.in.: finansowego, administracji publicznej, medycznego, farmaceutycznego, nieruchomościowego, a także jednostek badawczych, spółek giełdowych, funduszy Private equity i venture capital oraz wszystkich przedsiębiorstw potrzebujących bezpiecznego oprogramowania do współpracy w warunkach konieczności pracy zdalnej. Projekt przyczyni się do rozszerzenia działalności Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie do oferty pierwszego na polskim rynku, innowacyjnego produktu SECUDO SHARE. Dzięki realizacji projektu Dealdone Sp. z o.o. będzie w stanie poszerzyć grupę odbiorców swoich produktów, zwiększyć skalę działalności i poprawić swoją konkurencyjność zarówno na rynku krajowym jak i w skali globalnej. Realizacja projektu pozwoli mikro przedsiębiorstwu na zdobycie kolejnych doświadczeń w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz skutecznie zaprojektować funkcjonalności oprogramowania, które w warunkach pandemii i konieczności pracy zdalnej może pomóc zapewnić klientom i przedsiębiorstwom ciągłość działania oraz komfortowe i efektywne warunki pracy i współpracy w przestrzeni wirtualnej.

 

W 2016 roku spółka otrzymała dofinansowanie w ramach projektu  pod tytułem “Opracowanie prototypu narzędzia do bezpiecznego przesyłania i synchronizacji danych”. 

 

W 2013 roku spółka otrzymała dofinansowanie do projektu  pod nazwą ““Platforma bezpiecznej wymiany i przetwarzania informacji poufnej”.

 

Rozstrzygnięcie ogłoszenia opublikowanego w dniu 24.12.2020 r. w Bazie Konkurencyjności. 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA były prace B+R z zakresu kryptologii i programowania, dotyczące podniesienia bezpieczeństwa systemu VDR Secudo z wykorzystaniem technologii blockchain i protokołów kryptograficznych o wyższej sile szyfrującej, wdrożenia nowych funkcjonalności wideokonferencji i workflow, dzięki którym powstanie kompletne narzędzie do pracy zdalnej – Secudo SHARE dla celów projektu badawczo rozwojowego pn. „SHARE – szyfrowana platforma wirtualnych przestrzeni pracy” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr POIR.01.01.01-00-0252/20-00”. 

Rozstrzygnięcie

Ze względu na fakt, że na wyżej wymienione postępowanie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, postępowanie pozostaje bez rozstrzygnięcia. 

 

Brak aktualnych ofert pracy.

DealDone Sp. z o. o o.

ul. Marszałkowska 58

00-545 Warszawa

 

NIP: 5213631922

REGON: 146146443

KRS: 0000422682

Designed by DealDone 2020

logoDD.png