Designed by DealDone 2020

DealDone Sp. z o. o o. ul. Marszałkowska 58, 00-545 Warszawa, tel. 539 304 980

 

Szkolenia

Doświadczenia zebrane podczas pracy nad oprogramowaniem, a także podczas współpracy z naszymi partnerami

i klientami zaowocowały atrakcyjną ofertą szkoleniową naszej firmy. Oferta szkoleń obejmuje szeroko rozumianą

i specjalistyczną tematykę cyberbezpieczeństwa.