Virtual Data Room

Pierwszy polski cyfrowy sejf danych, dedykowany do przechowywania

i udostępniania dużych ilości danych i dokumentów w formie Virtual Data Room. Szybkie i intuicyjne rozwiązanie zapewniające przyjemną pracę z dokumentami podczas złożonych projektów lub transakcji. Oferujemy najbardziej zaawansowane

i nowoczesne funkcjonalności dotyczące szyfrowania, bezpieczeństwa, nadawania uprawnień i udostępniania dokumentów na rynku. Rozwiązanie pozytywnie zaopiniowane przez

Wydział Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej.

W 2020 roku DealDone otrzymała pozytywną ocenę i rekomendację panelu ekspertów

Narodowego Centrum Badań i Rozwoju do przyznania dofinansowania na realizację projektu „SHARE – szyfrowana platforma wirtualnych przestrzeni pracy". W ramach projektu, spółka zamierza wdrożyć do systemu VDR SECUDO najnowocześniejsze technologie bezpieczeństwa, w tym blockchain i szyfrowany end-to-end moduł współpracy dla użytkowników przygotowując VDR SECUDO jako kompletne narzędzie do bezpiecznej pracy zdalnej dla klientów biznesowych. 

ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI

 • Obsługa ponad 25 formatów plików

 • Wgrywanie Drag & Drop

 • Wgrywanie dużych plików

 • Automatyczne indeksowanie dokumentów

 • Automatyczne liczenie stron i wielkości dokumentów

 • Scalanie dokumentów

 • Wersjonowanie plików

 • Zaawansowane mechanizmy wyszukiwania (FTS, OCR)

 • Zaawansowane mechanizmy sortowania dokumentów

 • Oznaczanie dokumentów jako "ulubione"

 • Oznaczanie nowych dokumentów w systemie

 • Zaawansowany viewer dla dokumentów

 • Pobieranie zaszyfrowanych dokumentów

BEZPIECZEŃSTWO DOKUMENTÓW

 • 7 poziomów uprawnień

 • Dostęp „tylko do podglądu”

 • Dynamiczne znaki wodne

 • Możliwość pobierania zaszyfrowanego pliku

 • Widok SPY VIEW zabezpieczający dokumenty przed robieniem zrzutów / zdjęć ekranu

 • Dwupoziomowy mechanizm uwierzytelniania (e-mail + jednorazowy kod SMS)

 • Ograniczenie dostępu poprzez IP urządzeń

 • Ograniczenie czasu sesji użytkownika

 • Alerty email o nowych dokumentach w systemie

 • Dostępność 99,95%

 • Certyfikat ISO 27000:1

 • Zgodność z RODO, OWASP

ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI

 • Podział na role w systemie

 • Wielopoziomowe uprawnienia dla użytkowników

 • Rejestracja konta w 5 językach, w tym w języku polskim

 • Dostosowane do potrzeb użytkowników alerty email

 • Tworzenie grup

 • Tworzenie grup współpracujących

 • Współpraca na forum Q&A

 • Notatki prywatne i grupowe

 • Zapraszanie wielu użytkowników jednocześnie

 • Zarządzanie rolami i grupami użytkowników

 • Czasowe ograniczenie dostępu

 • Avatary użytkowników w systemie i w forum Q&A

 • Szczegółowe raporty aktywności użytkowników

BEZPIECZEŃSTWO  SYSTEMU

 • Szyfrowana komunikacja z aplikacją webową – certyfikat klasy OV o podwyższonej sile kryptograficznej – RSA 4096 bitów – SSL Labs A+

 • Kompletna ochrona aplikacji przed złośliwym oprogramowaniem zapewniana dzięki ESET® NOD32® Antvirus Business Edition

 • Ochrona kryptograficzna zapewniającapoufność i integralność przechowywanych w systemie danych wykorzystująca mi.in algorytm AES-256-GCM

 • Unikatowe klucze kryptograficzne dla plików przechowywanych przez użytkownikówchronią cały zbiór w przypadku złamania jednego z kluczy

 • Trwałe usuwanie danych po zakończeniu projektu

ŁATWOŚĆ UŻYTKOWANIA

 • Intuicyjność

 • Szybkość działania

 • Brak potrzeby instalowania dodatkowych wtyczek

 • Interfejs dostępny w 5 językach w tym język polski

 • Oprogramowanie na Windows & MAC

 • Oprogramowanie na większość popularnych przeglądarek internetowych

WSPÓŁPRACA

 • Forum Q&A

 • Alerty e-mail o działaniach użytkowników

 • Możliwość notowania/komentarzy

 • Udostępnianie linka do pliku

 • Pobieranie historii Q&A

 • Przyjazna graficznie obsługa forum

 • 3 statusy pytań i odpowiedzi

 • 4 filtry dla statusów wątków Q&A

POWIADOMIENIA I RAPORTY

 • Śledzenie aktywności użytkowników

 • Zaawansowane raporty o działaniach użytkowników w czasie rzeczywistym

 • Możliwość generowania raportów Excel

 • Śledzenie najbardziej popularnych dokumentów i wątków Q&A

 • Monitorowanie czasu spędzonego podczas pracy z dokumentem 

PERSONALIZACJA

 • Zmiana barw systemu

 • Zmiana logotypu, tła ekranu i tła panelu logowania

 • Zmiana kolorów i wielkości znaków wodnych

 • Zmiana Polityki Prywatności

 • Zmiana treści zaproszeń do systemu

 • Możliwość wdrożenia na serwerach klienta i customizacji systemu (White Label)

Plany cenowe VDR

JUMP

 

od 399 PLN/mies./500MB

1 projekt

1 administrator

10 użytkowników

500 MB przestrzeni VDR

dedykowany opiekun projektu 9-17.00

wszystkie funkcjonalności w cenie

START

 

od 899 PLN/mies./1GB

1 projekt

2 administratorów

25 użytkowników

1 GB przestrzeni VDR

dedykowany opiekun projektu 9-17.00

wszystkie funkcjonalności w cenie

BUSINESS

 

od 1699 PLN/mies./1GB

nielimitowana liczba projektów

nielimitowana liczba administratorów

nielimitowana liczba użytkowników

elastyczna przestrzeń VDR

dedykowany opiekun projektu 24/7

wszystkie funkcjonalności w cenie

ENTERPRISE

wycena indywidualna

instalacja chmurowa lub

instalacja lokalna lub

instalacja hybrydowa

konfiguracja "white label"

dedykowany zespół programistów

wszystkie funkcjonalności w cenie

 

Wspieramy wiele ważnych transakcji i procesów

Audyt

B+R

Due diligence

Fuzje i przejęcia

Restrukturyzacja

Pozyskanie finansowania

Pierwsza oferta publiczna (IPO)

Komunikacja zarządu

Ochrona własności intelektualnej

Ochrona tajemnicy Przedsiębiorstwa

Raportowanie do inwestorów

Raportowanie do regulatorów

 

Audyt

Wymagania regulatorów i audytora stanowią coraz większe wyzwanie dla każdej organizacji. Przygotowanie kompletnych i odpowiednich danych i dokumentów, efektywne dostarczenie ustrukturyzowanej dokumentacji, współpraca z audytorem lub regulatorem, nadanie praw do danych i dokumentów na różnych poziomach, monitorowanie przekazywanych informacji oraz działalność i praca nad dokumentami wymaga sprawdzonych i bezpiecznych rozwiązania.

VDR SECUDO pozwala na sprawne przygotowanie odpowiedniej dokumentacji zgodnie z oczekiwaniami audytora, szybkie umieszczanie i udostępnianie dokumentów w systemie dla wybranych osób, współpracę w zdefiniowanych grupach oraz pracę nad dokumentami z monitorowaniem poszczególnych obszarów, zadań i czynności.

Historia współpracy z audytorem, dokumenty i czynności podjęte przez audytora mogą być przechowywane w VDR SECUDO lub zapisane do odtworzenia. Możliwości archiwizacji projektu i oferowana „Biała księga VDR SECUDO” stanowią kopię zapasową, którą firma może odtworzyć podczas kolejnych audytów rocznych lub półrocznych.

VDR SECUDO pozwala na efektywną pracę pomiędzy różnymi zespołami w firmie a audytorem. Intuicyjny i szybki interfejs z dostępnością 24/7 z dowolnego miejsca na świecie stwarza idealne warunki do pracy w biurze i zdalnej. Ponadprzeciętne bezpieczeństwo, szyfrowanie danych i dokumentów na poziomie porównywalnym z rozwiązaniami bankowymi, funkcjonalności do dedykowanej pracy projektów audytorskich to tylko niektóre z udogodnień podczas prowadzenia projektów w VDR SECUDO.

 

Badania i rozwój

Projekty badawczo-rozwojowe zwykle wiążą się z opracowywaniem danych i dokumentów, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i tworzą przewagę konkurencyjną dla danej firmy. W projektach B + R zazwyczaj zaangażowane są interdyscyplinarne, często międzynarodowe zespoły, które skupiają specjalistów spoza i spoza organizacji.

 

Bezpieczna i poufna komunikacja oraz kontrolowane udostępnianie danych i dokumentów w projektach badawczo-rozwojowych to jeden z kluczowych aspektów, dzięki któremu wyniki prac będą odpowiednio chronione i przygotowane do ewentualnej ochrony patentowej.

 

VDR SECUDO umożliwia prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych, zapewniając odpowiednie bezpieczeństwo transmisji informacji i danych oraz umożliwiając wielopoziomowe uprawnienia użytkowników. System zapewnia wspólną pracę, pracę w podgrupach oraz wiele przydatnych funkcjonalności dla właściwej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, badań przemysłowych, prac rozwojowych i przedwdrożeniowych.

 

Due diligence

Due diligence to kompleksowe i szczegółowe badanie kondycji firmy, które najczęściej zleca inwestor zewnętrzny zainteresowany kupnem firmy lub inwestycją w dany projekt. Chce sprawdzić, czy firma lub projekt jest w stanie opisanym przez drugą stronę.

 

Audyt taki obejmuje całe przedsięwzięcie lub projekt i jest zwykle przeprowadzany przez zewnętrznych specjalistów w określonych obszarach, takich jak:

• finansowe,

• operacyjny,

• prawne,

• podatek,

• technologiczne,

• środowisko.

 

Głównym celem badania due diligence jest zebranie kompleksowych informacji niezbędnych do oceny wartości przedsiębiorstwa lub wyceny projektu oraz zidentyfikowanie czynników mających na to istotny wpływ.

Należyta staranność zawsze wiąże się z udostępnianiem poufnych informacji osobom trzecim. Dlatego warto zadbać o to, aby udostępnianie danych w ramach due diligence było przygotowane w sposób bezpieczny i prawidłowy, a VDR SECUDO umożliwia właściwe i sprawne przygotowanie do udostępniania danych i dokumentów w ramach due diligence. System zapewnia szybkie uruchomienie projektu, właściwe przygotowanie dokumentów, nadanie odpowiednich uprawnień wybranym grupom użytkowników oraz pełną kontrolę nad dostarczanymi informacjami i działaniami podejmowanymi przez użytkowników.

VDR SECUDO umożliwia również udostępnianie różnych zestawów dokumentów dla poszczególnych grup z zachowaniem należytej staranności. Bezpieczeństwo rozwiązania i odpowiednie szyfrowanie dokumentacji minimalizują ryzyko wycieku dokumentów z due diligence w niepowołane ręce.

 

Fuzje i przejęcia

Fuzje i przejęcia to złożone procesy wymagające dużej wiedzy i doświadczenia. Dla przedsiębiorcy to często jedyna transakcja w jego życiu, w której sprzedaje powstałą przez lata firmę.

 

Dla funduszu PE / VC to profesjonalne wyjście z inwestycji, której celem jest maksymalizacja zwrotu z transakcji lub rozpoczęcie nowej inwestycji, wymagające dokładnego zbadania stanu nabywanego aktywa.

 

Procesy M&A to sytuacje, w których dotychczas najczęściej wykorzystywane są rozwiązania Virtual Data Room. VDR SECUDO zapewnia wiele udogodnień w tym zakresie zarówno sprzedającym, kupującym jak i ich doradcom. Szybkość działania, bezpieczeństwo udostępnianych danych, efektywność procesu transakcyjnego poprzez narzędzia Q&A czy monitorowanie aktywności użytkowników a co za tym idzie ich motywacji transakcyjnej to tylko niektóre z elementów SECUDO VDR, które na co dzień wspierają naszych klientów i użytkowników.

 

Restrukturyzacja

Restrukturyzacja firmy jest zwykle skomplikowanym i złożonym procesem. Zbadanie kondycji Spółki, opracowanie planu restrukturyzacji, negocjacje z wierzycielami lub współpraca z nadzorcą sądowym lub syndykiem to możliwe etapy restrukturyzacji, które wymagają sprawnego ujawnienia i weryfikacji wielu dokumentów.

 

Zwykle odbywa się to wśród banków, obligatariuszy, doradców finansowych, kancelarii prawnych i innych podmiotów zaangażowanych w proces naprawy kondycji firmy.

Wcześniejsze

Takie procesy mogą przebiegać w środowisku, które umożliwia szybki, bezpieczny transfer informacji, weryfikację prezentowanych danych i proponowanych rozwiązań, a także możliwość sprawnego podejmowania decyzji.

 

VDR SECUDO doskonale sprawdza się w tego typu projektach. Praca w grupach, bezpieczne udostępnianie danych, szybkość pracy to tylko niektóre z zalet wpływających na efektywność pracy w procesach restrukturyzacyjnych.

 

Pozyskanie finansowania

Proces pozyskiwania finansowania to jedno z najbardziej znanych działań w dziedzinie finansów. Większość firm korzysta z kredytów bankowych, niektóre uzyskują finansowanie w postaci emisji obligacji lub innych form finansowania, takich jak pożyczki czy finansowanie mezzanine.

 

W przypadku większych transakcji wymagających zaangażowania wewnętrznych służb finansowych, doradców, kancelarii prawnych, banków czy inwestorów, warto taki proces przeprowadzić w Virtual Data Room. Udostępnianie danych finansowych lub prognoz finansowych, praca nad dokumentacją kredytową, przygotowanie memorandum informacyjnego czy prospektu emisyjnego obligacji to wybrane procesy, które w VDR mogą przebiegać znacznie sprawniej.

 

W VDR SECUDO przygotujesz proces pozyskania finansowania lub refinansowania dla swojej firmy. Profesjonalnie, szybko, bezpiecznie i skutecznie.

 

Pierwsza Oferta Publiczna (IPO)

Pierwsza Oferta Publiczna (IPO), Wtórna Oferta Publiczna (SPO), Emisja Obligacji Publicznych czy Wezwanie to wybrane strategiczne transakcje na rynku kapitałowym, które wymagają współpracy i komunikacji spółki z wieloma doradcami, regulatorami i inwestorami.

 

Tego typu projekty na rynku kapitałowym wykorzystują Virtual Data Room. VDR SECUDO jest wyjątkowo przygotowana do tego typu transakcji i wspierała wybrane projekty na europejskich rynkach kapitałowych.

 

Projekty rynku kapitałowego realizowane w VDR SECUDO zapewniają spółce i doradcom szybką i sprawną komunikację, wersjonowanie dokumentów (np. kolejnych wersji prospektu), możliwość kontrolowanego udostępniania dokumentów ofertowych analitykom i inwestorom instytucjonalnym, sprawną współpracę z agencjami IR / PR i pełną kontrolę nad przebiegiem transakcji.

 

Komunikacja zarządu

Komunikacja kierownictwa wyższego szczebla (zarząd, kierownictwo wyższego szczebla) i rady nadzorczej często wymaga poufności w zakresie dokumentów, danych i decyzji strategicznych, o których cała organizacja nie powinna wiedzieć.

 

Oddzielenie takiej komunikacji poza organizację jest w wielu przypadkach konieczne ze względu na ryzyko wycieku strategicznych danych przechowywanych w infrastrukturze firmy. W tym zakresie VDR SECUDO oferuje możliwość założenia portalu dla wybranych menadżerów, którzy otrzymują dostęp do wydzielonej, zabezpieczonej przestrzeni.

 

Portal dla zarządu umożliwia bezpieczną, poufną komunikację oraz przesyłanie danych i informacji strategicznych pomiędzy uprawnionymi użytkownikami. Portal umożliwia dodawanie danych i dokumentów, nadawanie odpowiednich uprawnień określonym grupom lub użytkownikom, a także możliwość wspólnej pracy i komentowania danych i dokumentów. W tym przypadku SECUDO VDR jest wydzielone poza infrastrukturą techniczną firmy i dostępne zdalnie w zabezpieczonym środowisku chmurowym.

 

Ochrona

własności intelektualnej

Firmy, dla których prawa własności intelektualnej są cennym zasobem, powinny szczególnie zadbać o wdrożenie systemu zarządzania nimi. Wymaga to uwzględnienia kwestii ochrony własności intelektualnej w wielu procesach zarządzania, odpowiedniego podziału uprawnień, struktur organizacyjnych, procedur i narzędzi.

VDR SECUDO pozwala na efektywne wdrożenie systemu zarządzania własnością intelektualną w firmie. Warto rozważyć takie wdrożenia, szczególnie w firmach prowadzących projekty badawczo-rozwojowe, a efekty prac tych projektów mogą przyczynić się do szybkiego wzrostu wartości firmy.

 

VDR SECUDO to system umożliwiający integrację regulaminów, polityk, procedur i struktury organizacyjnej przygotowanej dla ochrony własności intelektualnej oraz odpowiednie odzwierciedlenie zależności, praw i zasad bezpieczeństwa w systemie. Właściwe wdrożenie SECUDO VDR w celu ochrony własności intelektualnej minimalizuje ryzyko wycieku, kradzieży lub niezgodnego z prawem wykorzystania wrażliwych danych.

 

Ochrona

Tajemnicy Przedsiębiorstwa

Wiele firm uważa, że jednym z kluczowych elementów ich działalności jest ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa przed nieuprawnionym, celowym lub przypadkowym ujawnieniem, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz firmy.

 

W związku z tym każdy pracownik uzyskuje dostęp tylko do takich informacji, które są mu niezbędne do wykonywania obowiązków służbowych. Jednak nadal nie ma gwarancji, że podane dane nie zostaną wykorzystane w nieuprawniony sposób.

 

System Virtual Data Room SECUDO spełnia tę potrzebę. Zaawansowane funkcjonalności rozwiązania VDR ułatwiają pracownikom uzyskanie dostępu tylko do niezbędnych dokumentów i na poziomie uprawnień dopuszczonych przez pracodawcę.

 

 

Raportowanie do

inwestorów/regulatorów

Rynek publiczny i prywatny opiera się na coraz większej liczbie przepisów, które w różny sposób dotyczą poszczególnych branż i przedsiębiorstw. Warto zadbać o to, aby komunikacja z regulatorem odbywała się w sposób uporządkowany, bezpieczny i poufny. Dotyczy to również sytuacji, w których spółka pozyskała inwestora w postaci funduszu VC, funduszu PE lub innego kapitału prywatnego, np. anioły biznesu czy crowdfunding.

 

VDR SECUDO umożliwia przygotowanie portalu dla inwestorów lub regulatorów, w ramach którego można się komunikować i zgłaszać wymagane informacje, np. wyniki finansowe, raporty okresowe lub inne dane. Portal umożliwia zapraszanie wybranych użytkowników, nadawanie im uprawnień do wybranych danych i dokumentów oraz pełną kontrolę i monitorowanie tych danych i aktywności użytkowników.

 

DealDone Sp. z o. o o.

ul. Marszałkowska 58

00-545 Warszawa

 

NIP: 5213631922

REGON: 146146443

KRS: 0000422682

Designed by DealDone 2020

logoDD.png