top of page

Aktualności

PROJEKTY

3 projekty

PRZETARGI

Brak aktualnych przetargów

PRACA

Brak aktualnych ofert pracy

Projekty UE

W 2020 roku spółka podpisała umowę z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju na realizację projektu SHARE - szyfrowana platforma wirtualnych przestrzeni pracy. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych w zakresie innowacyjnej technologii ochrony danych, dokumentów i użytkowników w postaci szyfrowanej platformy wirtualnych przestrzeni pracy pod nazwą SECUDO SHARE. Platforma umożliwia przechowywanie i udostępnianie dużych ilości danych i dokumentów uprawnionym użytkownikom podczas pracy zdalnej, w trakcie złożonych projektów lub transakcji. Platforma SECUDO SHARE dedykowana jest dla sektorów m.in.: finansowego, administracji publicznej, medycznego, farmaceutycznego, nieruchomościowego, a także jednostek badawczych, spółek giełdowych, funduszy Private equity i venture capital oraz wszystkich przedsiębiorstw potrzebujących bezpiecznego oprogramowania do współpracy w warunkach konieczności pracy zdalnej. Projekt przyczyni się do rozszerzenia działalności Wnioskodawcy poprzez wprowadzenie do oferty pierwszego na polskim rynku, innowacyjnego produktu SECUDO SHARE. Dzięki realizacji projektu DealDone będzie w stanie poszerzyć grupę odbiorców usługi, zwiększyć skalę działalności i poprawić swoją konkurencyjność na rynku krajowym i w skali globalnej. Realizacja projektu pozwoli DealDone na zdobycie kolejnych doświadczeń w zakresie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych oraz skutecznie zaprojektować funkcjonalności oprogramowania, które w warunkach pandemii i konieczności pracy zdalnej może pomóc zapewnić klientom i przedsiębiorstwom ciągłość działania oraz komfortowe i efektywne warunki pracy i współpracy w przestrzeni wirtualnej. Wartość dofinansowania projektu: 2 486 750.00 PLN.

 

 

 

POIR
Przetargi

Rozstrzygnięcie ogłoszenia opublikowanego w dniu 24.12.2020 r. w Bazie Konkurencyjności. 

PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA były prace B+R z zakresu kryptologii i programowania, dotyczące podniesienia bezpieczeństwa systemu VDR Secudo z wykorzystaniem technologii blockchain i protokołów kryptograficznych o wyższej sile szyfrującej, wdrożenia nowych funkcjonalności wideokonferencji i workflow, dzięki którym powstanie kompletne narzędzie do pracy zdalnej – Secudo SHARE dla celów projektu badawczo rozwojowego pn. „SHARE – szyfrowana platforma wirtualnych przestrzeni pracy” dofinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach umowy nr POIR.01.01.01-00-0252/20-00”. 

Rozstrzygnięcie

Ze względu na fakt, że na wyżej wymienione postępowanie nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wszystkie wymagania formalne, postępowanie pozostaje bez rozstrzygnięcia. 

Praca

Brak aktualnych ofert pracy.

bottom of page