top of page

Digitalizacja dokumentów firmowych

TECZKI PRACOWNICZE

BIBLIOTEKI

DANE MEDYCZNE

RYSUNKI TECHNICZNE

DANE OSOBOWE

MAPY, PLANY

ARCHIWA

INNE

Od ponad 10 lat specjalizujemy się w dostarczaniu rozwiązań związanych z archiwizacją i udostępnieniem dokumentów w formie Virtual Data Room (VDR). Oferujemy także usługi porządkowania, indeksowania, skanowania i elektronicznej archiwizacji dokumentów firmowych.

Elektroniczna archiwizacja dokumentów czyli zamiana tradycyjnych dokumentów papierowych na pliki w formie elektronicznej to zwiększenie efektywności pracy przy zachowaniu pełnej poufności i bezpieczeństwa dokumentów firmowych.

Udostępnianie uprawnionym użytkownikom zdigitalizowanych dokumentów to milowy krok w kierunku nowoczesnego i zarazem bezpiecznego obiegu dokumentów w każdej firmie. Dzięki naszym usługom digitalizacji dokumentów zaoszczędzisz czas i miejsce w Twojej firmie.

DIGITALIZUJEMY

Nasze usługi

DIGITALIZACJA 
DOKUMENTÓW

 • przygotowanie dokumentów do skanowania,

 • skanowanie dokumentów w najwyższej jakości,

 • przekazanie Klientowi elektronicznych nośników z dokumentami,

 • udostępnienie dokumentów w cyfrowym archiwum danych,

 • fizyczna archiwizacja zdigitalizowanych dokumentów.

SKANOWANIE
DOKUMENTÓW

 • przygotowanie dokumentów do skanowania,

 • skanowanie dokumentów w najwyższej jakości,

 • przekazanie Klientowi elektronicznych nośników z dokumentami.

UDOSTĘPNIANIE
DOKUMENTÓW

 • udostępnienie dokumentów w cyfrowym archiwum danych.

Digitalizacja dokumentów

Oferujemy usługę kompletnej digitalizacji dokumentów obejmującą:

 • uporządkowanie i przygotowanie dokumentów do skanowania,

 • skanowanie dokumentów w najwyższej jakości, w wielu formatach plików,

 • indeksowanie dokumentów według agendy Klienta,

 • utrwalenie wszystkich dokumentów w formie elektronicznej na szyfrowanych nośnikach danych,

 • wgranie i udostępnienie dokumentów w bezpiecznym, elektronicznym archiwum danych,

 • fizyczną archiwizację zdigitalizowanych dokumentów w bezpiecznym, certyfikowanym archiwum. 

PRO

Skanowanie dokumentów

Oferujemy usługę profesjonalnego skanowania dokumentów obejmującą:

 • uporządkowanie i przygotowanie dokumentów do skanowania,

 • skanowanie dokumentów w najwyższej jakości, w wielu formatach plików,

 • indeksowanie dokumentów według agendy Klienta,

 • utrwalenie wszystkich dokumentów w formie elektronicznej na szyfrowanych nośnikach danych,

 • przekazanie szyfrowanych nośników danych do Klienta,

 • fizyczną archiwizację zdigitalizowanych dokumentów w bezpiecznym, certyfikowanym archiwum. 

START

Udostępnianie dokumentów

Oferujemy usługę udostępniania dokumentów w bezpiecznym, cyfrowym archiwum obejmującą:

 • możliwość udostępniania dużych ilości dokumentów w ponad 40 różnych formatach plików,

 • 8-stopniowe uprawnienia do dokumentów dla uprawnionych użytkowników w 4 różnych rolach,

 • wielostopniowe szyfrowanie danych i dokumentów,

 • szczegółowe raporty aktywności użytkowników w systemie,

 • atrakcyjną cenę w zależności od wykorzystanej przestrzeni na dysku,

 • profesjonalne i responsywne wsparcie Klienta na każdym etapie cyfrowej archiwizacji danych.

VDR

Wycena

email: office@dealdone.pl

tel. +48 606 485 808

tel. +48 22 122 52 38

Dziękujemy za zgłoszenie!

wycena
bottom of page