top of page
 • Bartłomiej Dmitruk

Proces Due diligence z wykorzystaniem Virtual Data Room

Zaktualizowano: 18 lis 2021

Co to jest due diligence?


Due diligence to proces badania i analizy spółki, projektu lub wybranego obszaru, który został do tego wyznaczony. Najczęściej proces due diligence dotyczy spółki, która jest przedmiotem na przykład:


 • transakcji przejęcia lub fuzji z innym podmiotem (M&A),

 • poszukiwania inwestora i dokapitalizowania spółki,

 • poszukiwania dofinansowania w postaci kredytu lub emisji obligacji,

 • wejścia spółki na giełdę lub pozyskania dodatkowego kapitału z rynku kapitałowego (IPO/SPO)

 • procesu restrukturyzacji lub procesu przekształcenia.


Obszary, które wchodzą w skład tego kompleksowego badania obejmują najczęściej następujące aspekty:

 • Analiza finansowa – czyli weryfikacja sprawozdań i projekcji finansowych

 • Analiza prawna i podatkowa – obejmująca analizę wymogów i aspektów prawnych oraz podatkowych działalności

 • Analiza techniczna lub technologiczna – obejmującą analizę aspektów technologicznych i technicznych związanych z prowadzoną działalnością

 • Analiza rynkowa – tzw. Commercial Due Diligence, oceniające potencjał rynkowy działalności

 • Analiza środowiskowa – aspekty związane z wpływem na środowisko przez prowadzoną działalność

Głównym celem przeprowadzenia analizy due diligence jest zebranie wszechstronnych i obiektywnych informacji niezbędnych do wyceny wartości przedsiębiorstwa oraz identyfikacji czynników ryzyka, mających na nią znaczący wpływ.


Jak wygląda proces due diligence?


Due diligence to zazwyczaj żmudna i czasochłonna praca kilku zespołów doradców, których zadaniem jest przegląd dokumentacji związanej z poszczególnymi obszarami badania oraz wywiady i rozmowy z kluczowymi osobami w spółce. Jest to proces, który musi być odpowiednio przygotowany przez doradców (zakres due diligence), jak również odpowiednio przygotowany przez spółkę (dostarczenie dokumentów oraz danych). Jednocześnie proces due diligence powinien zapewnić odpowiednią komunikację pomiędzy spółką a doradcami oraz narzucać pewną dyscyplinę pracy uwarunkowaną harmonogramem.


Bardzo ważnym aspektem due diligence jest poufność całego procesu oraz zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa przekazywanych danych i dokumentów. Jest to szczególnie istotne w procesach, gdzie ujawnianie są częściowo lub w całości tajemnice przedsiębiorstwa mające znaczący wpływ na pozycję i przewagę rynkową. Zapewnienie odpowiedniej kontroli i monitoringu zdarzeń w procesie due diligence to jeden z kluczowych aspektów zapewniających poufność, bezpieczeństwo i właściwy nadzór procesu.


Historycznie due diligence odbywały się w sposób tradycyjny – dokumenty, dane oraz dostęp do kluczowego personelu był w fizycznym pokoju danych. Takie praktyki odeszły już dawno do lamusa a większość badań tego typu odbywa się wirtualnie.


Dlaczego warto wykorzystać Virtual Data Room do due diligence?


Wiele aspektów naszej pracy jest coraz częściej prowadzona w sposób zdalny. Digitalizacja procesów oraz postęp technologiczny umożliwiają organizację środowiska pracy w sposób niezależny od jego miejsca (biuro, dom) czy używanych narzędzi (komputer służbowy lub prywatny). Do tego dochodzą ostatnie szybkie zmiany spowodowane COVID19 i szybkim wdrożeniem tzw. pracy zdalnej, czyli remote work.


Virtual Data Room jest znakomitym przykładem wyjątkowego środowiska pracy zdalnej na potrzeby wybranych projektów, np. procesu due diligence. Systemy tego typu od lat zapewniają możliwość pracy zdalnej, odpowiednie bezpieczeństwo dostępu i uprawnień, odpowiednie bezpieczeństwo danych i dokumentów, poufną komunikację oraz szczegółowy monitoring zdarzeń i aktywności w systemie.


Virtual Data Room może być uruchomiony na potrzeby projektu due diligence w ciągu kilku minut i w sposób wyjątkowo sprawny i intuicyjny przygotować taki proces wraz z doradcą i spółką. Przygotowanie systemu do pracy, zaproszenie administratora, osób zarządzających procesem due diligence i użytkowników, wprowadzenie dokumentów i nadanie stosownych uprawnień często jest możliwe w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia pracy na projekcie.


Due diligence to zawsze praca zespołowa. Doradcy często analizują wspólnie wybrane zagadnienia, komentują je i zadają pytania do spółki. VDR powinien zapewniać możliwość pracy wspólnej w grupach, możliwość komentowania dokumentów oraz zadawania pytań w formie zaawansowanego Q&A.


Efektem końcowym poza analizą jest bardzo często możliwość archiwizacji całego Virtual Data Room – zarówno dokumentów jak i wszystkich aktywności. Proces due diligence w wybranych systemach VDR można zakończyć tzw. „Białą Księgą VDR”, która jest zapisem wszystkich danych i aktywności na danym projekcie. Może on mieć istotne znaczenie w przypadku kwestii, które w przyszłości będą się odnosić do historycznych efektów badania due diligence.


Właściwy dostawca usługi Virtual Data Room powinien zapewnić odpowiednie wsparcie na każdym etapie projektu, dostępność usługi 24/7 oraz szybkość i intuicyjność systemu gwarantujące komfort prowadzonych prac due diligence.


Dlaczego warto wybrać VDR SECUDO do procesu due diligence?


Virtual Data Room SECUDO to narzędzie szyte na miarę nowoczesnych procesów due diligence. Bezpieczeństwo, szybkość i zaawansowane funkcjonalności systemu VDR SECUDO gwarantują profesjonalną i bezproblemową obsługę skomplikowanych i wymagających procesów due diligence. Od wielu lat wspieramy profesjonalnie lokalne i międzynarodowe projekty i procesy naszych klientów z całego świata.


O nas


DealDone jest wyspecjalizowaną firmą, oferującą wysokiej jakości produkty z dziedziny bezpieczeństwa informacji i danych. Oferujemy usługi oraz oprogramowanie w zakresie nowoczesnych technologii obiegu informacji poufnych, informacji niejawnych, danych wrażliwych oraz digitalizacji, zabezpieczania, szyfrowania i udostępniania danych i dokumentów w wewnątrz i na zewnątrz organizacji.


DealDone samodzielnie opracowała i wprowadziła do sprzedaży system Virtual Data Room SECUDO. VDR SECUDO to platforma bezpiecznej wymiany i przetwarzania informacji poufnych oferowana w modelu Software-as-a-Service dla klient w biznesowych, w formie wirtualnych pokoi danych.

Comments


bottom of page