top of page
  • Joanna Dmitruk

Różnice między Share Deal a Asset Deal w transakcjach M&A

Procesy fuzji i przejęć (M&A) to skomplikowane operacje, które wymagają starannej analizy i planowania. Jednym z kluczowych wyborów, przed którym stają firmy zaangażowane w tego rodzaju transakcje, jest decyzja pomiędzy dwoma głównymi formami transakcji: Share Deal a Asset Deal. Oto główne różnice między tymi dwoma podejściami.


Asset deal lub share deal, transakcje M&A

Share Deal (Transakcja nabycia akcji / udziałów)

 

W przypadku Share Deal transakcja dotyczy zakupu udziałów lub akcji spółki docelowej. Oznacza to, że nabywca staje się nowym właścicielem istniejącej spółki w całości, wraz z jej aktywami, zobowiązaniami i historią biznesową. W praktyce, wszystkie prawa i obowiązki związane z posiadaniem udziałów przechodzą na nowego właściciela.

 

Główne zalety Share Deal to kontynuacja ciągłości biznesowej oraz dziedziczenie wszystkich aktywów, umów i zobowiązań spółki. Transakcja Share Deal może być bardziej efektywna z punktu widzenia czasu, ponieważ nie wymaga przenoszenia poszczególnych aktywów.

 

Zalety Share Deal:

 

1. Kontynuacja Biznesu: Firma celu zachowuje swoją tożsamość, co zazwyczaj pomaga w kontynuacji działań biznesowych.

2. Unikanie Przenoszenia Aktywów i Zobowiązań: Aktywa i zobowiązania przechodzą automatycznie na nabywcę, minimalizując konieczność przenoszenia poszczególnych elementów majątku.

3. Łatwość Przejęcia Kontroli: Proces przejęcia jest zazwyczaj prostszy, ponieważ wymaga jedynie zakupu pakietu akcji.

 

Jednakże, Share Deal ma także swoje wady. Nowy właściciel dziedziczy wszystkie potencjalne zobowiązania i ryzyka związane z przeszłością spółki, w tym zobowiązania prawne czy podatkowe. Ponadto, w przypadku Share Deal, wymagane są zgody od akcjonariuszy i mogą wystąpić trudności związane z różnymi oczekiwaniami inwestorów.

 

Wady Share Deal:

 

1. Zobowiązania i ryzyka: Nabywca dziedziczy wszelkie zobowiązania i ryzyka spółki celu.

2. Brak Wybieralności Aktywów: Nabywca nie może selektywnie wybierać aktywów, które chce nabyć.

 

Transakcje M&A, asset deal, share deal

Asset Deal (Transakcja nabycia aktywów spółki)

 

W Asset Deal transakcja dotyczy zakupu określonych aktywów spółki, a nie samej spółki jako całości. Nabywca wybiera konkretne elementy majątku do zakupu, co pozwala uniknąć dziedziczenia wszystkich zobowiązań i ryzyk związanych z przeszłością spółki.

 

Główne zalety Asset Deal to możliwość selektywnego nabywania aktywów, uniknięcie dziedziczenia ukrytych zobowiązań oraz większa elastyczność w kształtowaniu struktury transakcji. Ponadto, tego rodzaju transakcja może być bardziej atrakcyjna dla nabywcy z punktu widzenia ograniczenia odpowiedzialności prawnej.

 

Zalety Asset Deal:

 

1. Selektywność Aktywów: Nabywca ma kontrolę nad wyborem konkretnych aktywów, które chce nabyć.

2. Unikanie Zobowiązań: Nabywca nie dziedziczy wszystkich zobowiązań i długów spółki celu.

3. Łatwość Wyceny Aktywów: Wartość aktywów jest zazwyczaj łatwiejsza do oszacowania, co ułatwia proces wyceny.

 

Wadą Asset Deal może być konieczność przetransferowania wielu poszczególnych aktywów, co może zająć więcej czasu i generować dodatkowe koszty. Ponadto, sprzedająca spółka może być zobowiązana do rozstania się z pracownikami lub restrukturyzacji przed transakcją.

 

Wady Asset Deal:

 

1. Rozbicie Biznesu: Transakcja ta często wymaga przeniesienia poszczególnych elementów majątku, co może prowadzić do przerw w działaniu biznesu.

2. Zgoda na Zmiany Właściciela: W przypadku niektórych umów, wymagana jest zgoda na zmianę właściciela sprzedawanych aktywów, co może skomplikować i wydłużyć proces.

 

Wniosek

 

Wybór między Share Deal a Asset Deal zależy od wielu czynników, takich jak struktura spółki, ryzyko, strategia biznesowa oraz preferencje inwestorów. Każda z tych opcji ma swoje zalety i wady, a dokładna analiza sytuacji jest kluczowa dla podjęcia właściwej decyzji. Bez względu na wybór, przeprowadzenie due diligence jest kluczowym elementem, aby zminimalizować ryzyko i zapewnić udaną transakcję M&A.

 

Wykorzystanie Virtual Data Room SECUDO w transakcjach M&A

 

Rola wirtualnych pokoi danych (VDR) w transakcjach fuzji i przejęć (M&A) jest kluczowa dla zapewnienia bezpieczeństwa, poufności i efektywności procesu transakcyjnego. Oto kilka kluczowych zadań i funkcji, które spełnia VDR w transakcjach M&A:

 

1. Bezpieczne przechowywanie dokumentów: VDR umożliwia bezpieczne przechowywanie i udostępnianie dużej ilości dokumentów związanych z transakcją, takich jak umowy, dokumenty finansowe, raporty prawne, własności intelektualnej, itp.

 

2. Kontrola dostępu: VDR umożliwia dokładną kontrolę dostępu do dokumentów, co jest niezwykle istotne w transakcjach M&A, gdzie poufność informacji jest kluczowa. Umożliwia to zapewnienie, że tylko upoważnione strony mają dostęp do określonych dokumentów.

 

3. Monitorowanie aktywności: VDR zapewnia narzędzia do monitorowania aktywności użytkowników, umożliwiając śledzenie, kto i kiedy uzyskał dostęp do konkretnych dokumentów. To zapewnia dodatkową warstwę bezpieczeństwa i audytu.

 

4. Łatwe wyszukiwanie i zarządzanie dokumentami: Dzięki zaawansowanym funkcjom wyszukiwania i indeksowania, VDR ułatwia szybkie odnajdywanie potrzebnych dokumentów w dużej liczbie plików. Ponadto umożliwia łatwe zarządzanie dokumentami, w tym dodawanie, usuwanie i aktualizowanie plików.

 

5. Współpraca i komunikacja: VDR umożliwia efektywną współpracę między różnymi stronami zaangażowanymi w transakcję M&A. Umożliwia to szybką wymianę informacji, komentarzy i feedbacku, co może przyspieszyć proces decyzyjny.

 

6. Due diligence: VDR jest kluczowym narzędziem do przeprowadzania procesu due diligence, który jest nieodzowną częścią transakcji M&A. Umożliwia to potencjalnym inwestorom dokładne zbadanie dokumentów dotyczących przedsiębiorstwa przejmowanego, aby ocenić ryzyko i potencjał transakcji.

 

Podsumowując, wirtualne sale danych odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa, poufności i efektywności procesu transakcyjnego w transakcjach M&A, umożliwiając zaangażowanym stronom skuteczne zarządzanie dokumentami i współpracę.

 

O nas

DealDone jest wyspecjalizowaną firmą, oferującą wysokiej jakości produkty z dziedziny bezpieczeństwa informacji i danych. Oferujemy usługi digitalizacji oraz oprogramowanie w zakresie nowoczesnych technologii obiegu informacji poufnych, informacji niejawnych, danych wrażliwych oraz digitalizacji, zabezpieczania, szyfrowania i udostępnienia danych i dokumentów wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

 

Od ponad 10 lat DealDone specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań związanych z digitalizacją, archiwizacją i udostępnieniem dokumentów w formie Document Management System (DMS) lub Virtual Data Room (VDR). Firma samodzielnie opracowała i wprowadziła do sprzedaży system VDR SECUDO. SECUDO to platforma bezpiecznej digitalizacji, archiwizacji, wymiany i przetwarzania dokumentów i danych firmowych oferowana w chmurze, w modelu Software-as-a-service, dla klientów biznesowych.

 

DealDone jest również właścicielem portali www.platformainwestora.pl oraz www.sprzedamfirme.com, dzięki którym wspiera procesy transakcyjne związane ze sprzedażą firmy, pozyskaniem kapitału i znalezieniu inwestorów na projekt. 

 

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

留言


bottom of page