top of page
  • Bartłomiej Dmitruk

Wykorzystanie Virtual Data Room w procesach IPO, SPO, ABB lub Tender Offer

Transakcje na rynkach kapitałowych akcji


Wejście spółki na giełdę (Initial Public Offering, IPO), emisja akcji (Secondary Public Offering, SPO), sprzedaż akcji przez obecnych akcjonariuszy w postaci budowy przyspieszonej księgi popytu (Accelerated Book Building, ABB), czy też wezwanie na akcje spółki publicznej (Tender Offer) to strategiczne decyzje i transakcje z punktu widzenia spółki, zarządu, rady nadzorczej i właścicieli.


Transakcje tego typu wymagają odpowiedniego przygotowania, poufności oraz komunikacji pomiędzy wszystkimi interesariuszami. Zazwyczaj w takich projektach biorą udział kluczowe osoby po stronie spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza, menedżerowie wyższego szczebla) oraz doradcy (finansowi, prawni, IR, PR). Najczęściej wymagają przygotowania prospektu emisyjnego lub innych dokumentów informacyjnych, interakcji i zgody regulatora w postaci KNF czy KDPW oraz właściwej komunikacji z rynkiem kapitałowym, czyli z inwestorami.Virtual Data Room jako narzędzie do prowadzenia projektów na rynku kapitałowym akcji


Bardzo często na potrzeby prowadzenia projektu, komunikacji oraz przygotowania niezbędnych dokumentów wykorzystuje się Virtual Data Room (VDR), jako narzędzie do bezpiecznego udostępniania dokumentów, poufnej komunikacji projektowej i prowadzenia całego procesu transakcyjnego.


Dzisiejsze nowoczesne rozwiązania Virtual Data Room to nie tylko miejsca do bezpiecznego udostępniania dokumentów projektu, ale przede wszystkim rozbudowane narzędzia do zarządzania projektami m.in. na rynkach finansowych.


Nowoczesny VDR można zastosować w projektach rynku kapitałowego między innymi jako:


- platformę do prowadzenia dokumentacji projektu, przeprowadzenia procesu due diligence i komunikacji pomiędzy spółką a doradcami;


- platformę do wyodrębnionej, poufnej komunikacji Zarządu, Rady Nadzorczej i kluczowych pracowników zaangażowanych w projekt;


- platformę do komunikacji z inwestorami w procesie transakcyjnym (udostępnianie prospektu emisyjnego, prezentacji, raportów analitycznych oraz Q&A z inwestorami);


Wszystkie te procesy można prowadzić równolegle w jednym systemie, mając pod kontrolą cały projekt, harmonogram, zaangażowane zespoły oraz dane i dokumenty projektowe. Warto zaznaczyć, że wiele informacji oraz danych udostępnianych w trakcie takich projektów stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, może być informacją poufną i powinny one podlegać specjalnej ochronie, którą zapewniają najlepsze rozwiązania typu Virtual Data Room.


Dlaczego warto użyć Virtual Data Room przy transakcjach rynku kapitałowego akcji?


Większość doradców zna zalety zastosowania Virtual Data Room i nie trzeba ich przekonywać do wykorzystania tego typu narzędzi w procesach transakcyjnych. Zalety VDR to przede wszystkim:


1. szybkość implementacji rozwiązania VDR – zazwyczaj VDR jest udostępniany jako usługa SaaS w ciągu kilku minut i można rozpoczynać w nim projekt „od ręki”;


2. usługa w pełni chmurowa - brak potrzeby instalacji dodatkowych komponentów, wysoka jakość i bezpieczeństwo oferowanej infrastruktury chmurowej;


3. wysokie bezpieczeństwo rozwiązania VDR – zastosowanie szeregu zabezpieczeń oraz kryptografii w celu bezpiecznej, szyfrowanej i poufnej komunikacji użytkowników, zgodność z wymogami RODO, OWASP czy rekomendacjami KNFu;


4. dostępność 24/7 i szybkość działania – możliwość pracy zdalnej z każdego miejsca na świecie i w każdej strefie czasowej oraz szybkość i intuicyjność interfejsu, możliwość pracy na różnych urządzeniach;


5. szereg nowoczesnych funkcjonalności VDR – rozbudowana macierz do nadawania uprawnień użytkowników, specjalne viewery’ do przeglądania dokumentów, praca w grupach, wersjonowanie dokumentów, rozbudowany monitoring aktywności użytkowników i szereg innych udogodnień do prowadzenia projektów;


6. interfejs w wielu językach i możliwość pracy zdalnej międzynarodowych zespołów;


7. relatywnie tani koszt implementacji i utrzymania rozwiązania VDR - koszt miesięczny uzależniony zazwyczaj od wykorzystanej przestrzeni chmurowej.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page