top of page
  • Bartłomiej Dmitruk

Plan ciągłości działania (Business Continuity Plan) z wykorzystaniem Virtual Data Room SECUDO

Zaktualizowano: 3 kwi 2022Obecnie firmy i organizacje w dużym stopniu polegają na technologii cyfrowej. Oznacza to, że zagrożenia dla infrastruktury i powiązanych z nią procesów stanowią jednocześnie zagrożenia dla całej firmy. Mogą być nimi np. awarie infrastruktury, cyberataki czy katastrofy naturalne, wszystkie prowadząc do realnych strat. Sposobem na ich zminimalizowanie jest Plan Ciągłości Działania (PCD).


Plan Ciągłości Działania (Business Continuity Plan - BCP) pozwala sprawnie reagować na sytuacje kryzysowe. Na podstawie identyfikacji kluczowych dla organizacji procesów oraz przewidywań możliwych zagrożeń, określa działania mające prowadzić do zminimalizowania strat. Jednocześnie jest to szansa na ocenę jakości zabezpieczeń oraz istniejących w firmie procedur, przez co organizacja uzyskuje lepszy wgląd w siebie.


Wojna rosyjsko-ukraińska w 2022 roku nagle uderzyła w nasze życie i fundamentalnie je zmieniła, zmuszając do przystosowania się do nowych warunków. Wiele firm z regionu Europy Środkowo - Wschodniej oraz firmy globalne działające w tym regionie muszą podejmować działania zapewniające ciągłość biznesową, często w warunkach krytycznych, których jeszcze nigdy nie doświadczyły.


Szczególnie wpłynęło to na firmy Ukraińskie i międzynarodowe, działające na terenie Ukrainy. Coraz więcej przedsiębiorców z Ukrainy przenosi swoje biznesy do Polski, a proces ten w obliczu wojny jest niesłychanie trudny i bolesny. Począwszy o zadbanie o bezpieczeństwo fizyczne pracowników i ich rodzin, poprzez założenie spółki i przygotowanie się do działalności w nowej legislacji, zapewnienie płynności finansowej, przeniesienie zasobów i procesów do nowego kraju, a skończywszy na systemach i dokumentacji prowadzonej działalności.


Wojna to scenariusz kryzysowy, na który w pełni nie jest przygotowana żadna firma. Sukces kontynuacji działalności w nowym kraju uzależniony jest od szeregu czynników, na które często właściciele czy pracownicy nie mają wpływu. Warto jednak zrobić wszystko, aby jak najlepiej i jak najszybciej się do tego przygotować.


VDR SECUDO – zasoby firmowe w jednym miejscu


W rozmowach z przedsiębiorcami z Ukrainy lub z przedsiębiorcami po innych sytuacjach kryzysowych widzimy, jak duże znaczenie ma umiejscowienie zasobów firmowych w zdalnym środowisku, do którego dostęp mają pracownicy i partnerzy z dowolnego miejsca i 24/7. Takim środowiskiem pracy jest Virtual Data Room SECUDO, z którego korzysta wiele firm polskich oraz zagranicznych.


Sprawne przeniesienie danych i dokumentów do VDR SECUDO to pierwszy krok w kierunku odbudowania zasobów firmowych oraz opracowania planu kontynuacji działalności. Jest to niezwykle pomoce w pracy z zespołami, doradcami oraz ustawienia „na nowo” całej organizacji.


Łatwa i szybka organizacja danych i dokumentów


Dzięki Virtual Data Room SECUDO możesz szybko i wydajnie zorganizować i udostępniać wszystkie poufne dane swojej firmy, w tym finanse, raporty, dokumenty prawne, prawa własności intelektualnej i nie tylko. Łatwość upload’u danych i dokumentów, zaawansowane szyfrowanie dokumentów oraz profesjonalne viewer’y umożliwiają pracę w wielu formatach dokumentów i możliwość efektywnej organizacji danych.


W ten sposób wszystkie dane firmowe będą bezpiecznie przechowywane w przestrzeni VDR SECUDO do wykorzystania i udostępniania oraz pracy wspólnej.


Elastyczność i dostępność


Gdy wszystkie pliki znajdują się w przestrzeni cyfrowej VDR SECUDO, możesz przenieść się do pracy z nimi. VDR SECUDO to nieocenione narzędzie podczas analizy scenariuszy planu kontynuacji działania, archiwizacji i due diligence danych po scenariuszu krytycznym takim jak wojna oraz w przygotowaniu się na rozpoczęcie działalności w nowym kraju. VDR SECUDO to naturalne środowisko do pozyskiwania funduszy, transakcji M&A i transakcji finansowych na rynku kapitałowym. Możesz zaprosić do przestrzeni VDR SECUDO różne grupy interesariuszy jako użytkowników i udostępniać im dane i dokumenty w bezpieczny sposób na potrzeby różnych projektów.


VDR SECUDO to platforma SaaS do pracy zdalnej w chmurze, dzięki czemu Ty, Twoi pracownicy i potencjalni klienci możecie uzyskać dostęp do informacji w dowolnym miejscu i czasie z wielu urządzeń służbowych lub prywatnych.


Bezpieczeństwo i ochrona danych


Ponieważ VDR SECUDO obsługuje najczęściej dane wrażliwe, bezpieczeństwo jest naszym najwyższym priorytetem. Dane i dokumenty są zawsze odpowiednio szyfrowane, zabezpieczane m.in. dynamicznym znakiem wodnym i udostępniane w specjalnie przygotowanych viewer’ach. Dodatkowo system zapewnia dwupoziomowe uwierzytelnianie użytkowników oraz macierz uprawnień umożliwiającą nadawanie odpowiednich uprawnień do projektu, folderu czy pliku. System umożliwia przygotowanie różnych grup oraz ról w projekcie, które mogą się nie widzieć nawzajem na projekcie. Każda aktywność w VDR SECUDO jest monitorowana i odkładana w sieci blockchain. Specjalnie przygotowany trwały nośnik spełnia najbardziej wymagające normy bezpieczeństwa i daje możliwość sprawdzenia oraz analizy aktywności czy danych w projekcie.


Praca wspólna i work-flow


VDR SECUDO został wyposażony w dodatkowe narzędzia do komunikacji i pracy wspólnej. Zaawansowany Q&A umożliwia pracę w grupach na dokumentach a wdrożony work-flow pozwala na efektywne zarządzanie projektem, jego harmonogramem oraz zadaniami. Poza tym komunikacja w systemie oparta jest o chat oraz już wkrótce o szyfrowaną end-to-end wideokonferencję. Ostatecznie VDR SECUDO zostanie wyposażony w podpis elektroniczny, dający możliwość zawierania umów i podpisywania dokumentów w systemie.


Podsumowanie


VDR SECUDO to narzędzie, które może skutecznie wspierać sytuacje kryzysowe w firmie, w tym Plany Ciągłości Działania (Business Continuity Plans). Digitalizacja dokumentów, ich uporządkowanie, kompletność, bezpieczeństwo oraz dostępność dla pracowników i partnerów są kluczowe dla funkcjonowania firmy w nadzwyczajnym scenariuszu takim jak wojna, kataklizm czy inne zdarzenia losowe.


O nas


DealDone jest wyspecjalizowaną firmą, oferującą wysokiej jakości produkty z dziedziny bezpieczeństwa informacji i danych. Oferujemy usługi oraz oprogramowanie w zakresie nowoczesnych technologii obiegu informacji poufnych, informacji niejawnych, danych wrażliwych oraz digitalizacji, zabezpieczania, szyfrowania i udostępniania danych i dokumentów w wewnątrz i na zewnątrz organizacji.


DealDone samodzielnie opracowała i wprowadziła do sprzedaży system Virtual Data Room SECUDO. VDR SECUDO to platforma bezpiecznej wymiany i przetwarzania informacji poufnych oferowana w modelu Software-as-a-Servicedla klient w biznesowych, w formie wirtualnych pokoi danych.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page