top of page
  • Bartłomiej Dmitruk

Trwały nośnik w systemie VDR SECUDO

Wdrażamy technologię blockchain


W ramach projektu „SHARE – szyfrowana platforma wirtualnych przestrzeni pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, DealDone wdroży technologię blockchain, w szczególności trwały nośnik umożliwiający monitoring dokumentów, użytkowników oraz aktywności w systemie SECUDO. Przełomowa technologia będzie łączyła funkcjonalności wysokiej klasy Virtual Data Room z możliwością trwałego zapisu danych przez zaufaną trzecią stronę.


Virtual Data Room SECUDO to do tej pory klasyczny VDR, o funkcjonalnościach porównywalnych do światowych dostawców tej usługi. Bezpieczeństwo danych na wysokim poziomie, szyfrowanie dokumentów, specjalne viewer’y do udostępniania dokumentów, rozbudowana macierz uprawnień użytkowników, monitoring wszystkich aktywności oraz dostęp 24/7 w chmurze to niewątpliwe zalety rozwiązania oferowanego w formule Software-as-a-Service.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym oraz zmieniającym się trendom technologicznym, DealDone postanowił przygotować i wdrożyć technologię blockchain jako zaufaną trzecią stronę do zapisu dokumentów, użytkowników, uprawnień oraz aktywności w systemie VDR SECUDO. Uzupełnienie SECUDO o technologię blockchain w połączeniu z nowymi funkcjonalnościami takimi jak workflow, podpis elektroniczny czy rozbudowana analityka i moduł raportowy dają możliwość wykorzystania systemu znacznie szerzej niż jako klasyczny Virtual Data Room.


Definicja trwałego nośnika


Trwały nośnik to z godnie z Art. 2 p. 4. Ustawy o prawach konsumenta trwały nośnik definiuje się jako: „(...) materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.”


Dla porównania zgodnie z dyrektywą MIFID trwały nośnik to „każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.”


Oznacza to, że trwały nośnik może być zaimplementowany w firmie lub instytucji w różny sposób tak, aby zapewnić przede wszystkim odpowiednią dostępność oraz integralność danych.


Coraz bardziej popularną formą trwałego nośnika danych jest forma elektroniczna, z wykorzystaniem technologii blockchain – technologii opartej o zdecentralizowany system, zwany także łańcuchem bloków, służący do przechowywania i przesyłania informacji na temat zawartych transakcji lub zdarzeń w Internecie.


Typy i składowe blockchain?


Wyróżniamy dwa typy sieci blockchain:


Publiczne sieci blockchain - publiczny łańcuch bloków to taki, do którego każdy może dołączyć i w nim uczestniczyć, czyli na przykład Bitcoin.


Prywatne sieci blockchain - Prywatna sieć blockchain, pod wieloma względami podobna do publicznej, to zdecentralizowana sieć równorzędna (peer-to-peer). W tej strukturze siecią zarządza pojedyncza organizacja kontrolująca dostęp uczestników, wykonująca protokół konsensusu i utrzymująca współużytkowany rejestr.


Najważniejsze składowe łańcucha bloków (blockchain) to:


Rozproszony rejestr - wszyscy uczestnicy sieci mają dostęp do rozproszonego rejestru i zawartego w nim niezmiennego rejestru transakcji. Dzięki współdzielonemu rejestrowi transakcje są rejestrowane tylko raz, co pozwala zapobiegać dublowaniu działań, często zdarzającemu się w tradycyjnych sieciach biznesowych.


Niezmienne rekordy - po zarejestrowaniu transakcji we współdzielonym rejestrze żaden uczestnik nie może go modyfikować ani nim manipulować. Jeśli rekord transakcji zawiera błąd, w celu jego wyeliminowania należy dodać nową transakcję — i obie pozostają widoczne.


Inteligentne umowy - w celu przyspieszenia przetwarzania transakcji w łańcuchu bloków przechowywany jest zestaw reguł — tzw. „inteligentna umowa” (smart contract) — która podlega automatycznemu wykonaniu. Może ona określać np. warunki przekazania obligacji korporacyjnych, warunki ubezpieczenia w podróży i różne inne postanowienia.


Dlaczego wdrażamy trwały nośnik w postaci blockchain w SECUDO?


Coraz więcej podmiotów rozważa blockchain i pyta o możliwość wykorzystania go w wybranych procesach biznesowych i obiegu dokumentacji jako trwały nośnik. Pionierami tej technologii były instytucje finansowe, które wdrażyły technologię blockchain do wymiany dokumentacji z klientami, potwierdzania transakcji oraz danych osobowych klientów. Krok po kroku zalety tej technologii doceniają wybrane przedsiębiorstwa, które w dobie digitalizacji przechodzą na elektroniczny obieg dokumentów, stosują elektroniczny podpis i realizują transakcje w postaci zapisów elektronicznych. Blockchain umożliwia trwały, szyfrowany zapis bez możliwości ingerencji oraz zmiany danych oraz znacząco obniża koszty ewidencji transakcji, szczególnie przy dużych wolumenach prowadzonych operacji.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comentarios


bottom of page