• Bartłomiej Dmitruk

Trwały nośnik w systemie VDR SECUDO

Wdrażamy technologię blockchain


W ramach projektu „SHARE – szyfrowana platforma wirtualnych przestrzeni pracy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, DealDone wdroży technologię blockchain, w szczególności trwały nośnik umożliwiający monitoring dokumentów, użytkowników oraz aktywności w systemie SECUDO. Przełomowa technologia będzie łączyła funkcjonalności wysokiej klasy Virtual Data Room z możliwością trwałego zapisu danych przez zaufaną trzecią stronę.


Virtual Data Room SECUDO to do tej pory klasyczny VDR, o funkcjonalnościach porównywalnych do światowych dostawców tej usługi. Bezpieczeństwo danych na wysokim poziomie, szyfrowanie dokumentów, specjalne viewer’y do udostępniania dokumentów, rozbudowana macierz uprawnień użytkowników, monitoring wszystkich aktywności oraz dostęp 24/7 w chmurze to niewątpliwe zalety rozwiązania oferowanego w formule Software-as-a-Service.


Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynkowym oraz zmieniającym się trendom technologicznym, DealDone postanowił przygotować i wdrożyć technologię blockchain jako zaufaną trzecią stronę do zapisu dokumentów, użytkowników, uprawnień oraz aktywności w systemie VDR SECUDO. Uzupełnienie SECUDO o technologię blockchain w połączeniu z nowymi funkcjonalnościami takimi jak workflow, podpis elektroniczny czy rozbudowana analityka i moduł raportowy dają możliwość wykorzystania systemu znacznie szerzej niż jako klasyczny Virtual Data Room.


Definicja trwałego nośnika


Trwały nośnik to z godnie z Art. 2 p. 4. Ustawy o prawach konsumenta trwały nośnik definiuje się jako: „(...) materiał lub narzędzie umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.”


Dla porównania zgodnie z dyrektywą MIFID trwały nośnik to „każdy nośnik informacji umożliwiający przechowywanie przez czas niezbędny, wynikający z charakteru informacji oraz celu ich sporządzenia lub przekazania, zawartych na nim informacji w sposób uniemożliwiający ich zmianę lub pozwalający na odtworzenie informacji w wersji i formie, w jakiej zostały sporządzone lub przekazane.”


Oznacza to, że trwały nośnik może być zaimplementowany w firmie lub instytucji w różny sposób tak, aby zapewnić przede wszystkim odpowiednią dostępność oraz integralność danych.


Coraz bardziej popularną formą trwałego nośnika danych jest forma elektroniczna, z wykorzystaniem technologii blockchain – technologii opartej o zdecentralizowany system, zwany także łańcuchem bloków, służący do przechowywania i przesyłania informacji na temat zawartych transakcji lub zdarzeń w Internecie.


Typy i składowe blockchain?


Wyróżniamy dwa typy sieci blockchain:


Publiczne sieci blockchain - publiczny łańcuch bloków to taki, do którego każdy może dołączyć i w nim uczestniczyć, czyli na przykład Bitcoin.


Prywatne sieci blockchain - Prywatna sieć blockchain, pod wieloma względami podobna do publicznej, to zdecentralizowana sieć równorzędna (peer-to-peer). W tej strukturze siecią zarządza pojedyncza organizacja kontrolująca dostęp uczestników, wykonująca protokół konsensusu i utrzymująca współużytkowany rejestr.


Najważniejsze składowe łańcucha bloków (blockchain) to:


Rozproszony rejestr - wszyscy uczestnicy sieci mają dostęp do rozproszonego rejestru i zawartego w nim niezmiennego rejestru transakcji. Dzięki współdzielonemu rejestrowi transakcje są rejestrowane tylko raz, co pozwala zapobiegać dublowaniu działań, często zdarzającemu się w tradycyjnych sieciach biznesowych.


Niezmienne rekordy - po zarejestrowaniu transakcji we współdzielonym rejestrze żaden uczestnik nie może go modyfikować ani nim manipulować. Jeśli rekord transakcji zawiera błąd, w celu jego wyeliminowania należy dodać nową transakcję — i obie pozostają widoczne.


Inteligentne umowy - w celu przyspieszenia przetwarzania transakcji w łańcuchu bloków przechowywany jest zestaw reguł — tzw. „inteligentna umowa” (smart contract) — która podlega automatycznemu wykonaniu. Może ona określać np. warunki przekazania obligacji korporacyjnych, warunki ubezpieczenia w podróży i różne inne postanowienia.


Dlaczego wdrażamy trwały nośnik w postaci blockchain w SECUDO?


Coraz więcej podmiotów rozważa blockchain i pyta o możliwość wykorzystania go w wybranych procesach biznesowych i obiegu dokumentacji jako trwały nośnik. Pionierami tej technologii były instytucje finansowe, które wdrażyły technologię blockchain do wymiany dokumentacji z klientami, potwierdzania transakcji oraz danych osobowych klientów. Krok po kroku zalety tej technologii doceniają wybrane przedsiębiorstwa, które w dobie digitalizacji przechodzą na elektroniczny obieg dokumentów, stosują elektroniczny podpis i realizują transakcje w postaci zapisów elektronicznych. Blockchain umożliwia trwały, szyfrowany zapis bez możliwości ingerencji oraz zmiany danych oraz znacząco obniża koszty ewidencji transakcji, szczególnie przy dużych wolumenach prowadzonych operacji.

21 wyświetleń