top of page
  • Bartłomiej Dmitruk

Virtual Data Room – skuteczne narzędzie dla banków komercyjnych i korporacyjnych

Rozpoczęcie współpracy z klientem biznesowym - proces oceny kredytowej i komunikacja z bankiem


Banki komercyjne i korporacyjne rozpoczynając obsługę każdego klienta biznesowego zaczynają od procedury Know Your Customer (Poznaj Swojego Klienta) i oceny kredytowej klienta. Proces ten związany jest z przekazaniem informacji niezbędnych do oceny klienta – podstawowych informacji o spółce, sprawozdań finansowych oraz informacji dodatkowych. Na tej podstawie podejmowana jest decyzja o rozpoczęciu współpracy z danym klientem a następnie o zakresie produktowym oferty skierowanej przez bank do klienta.W przypadku pozytywnej oceny wstępnej oraz decyzji o rozpoczęciu współpracy bank przygotowuje dokumentację obejmującą otwarcie rachunków oraz udostępnienie produktów kredytowych ustalonych z klientem w ramach zaakceptowanych limitów. Rozpoczęcie współpracy wiąże się z cykliczną weryfikacją oceny kredytowej klienta i dostarczaniem na bieżąco niezbędnych danych i informacji finansowych na poczet takiej oceny.Często współpraca pomiędzy bankiem a klientem biznesowym to nie tylko proste produkty czy finansowania bilateralne. Dla dużych klientów współpraca z bankami oznacza skomplikowane kredyty konsorcjalne lub syndykowane, transze w różnych walutach oraz dodatkowych instrumentach finansowych (np. obligacjach), transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe oraz stopy procentowej (swapy typu CCIRS czy IRS, transakcje FX), proces inwestycyjny podlegający ciągłej weryfikacji i wiele innych aspektów wymagającej bieżącej komunikacji i raportowania w określonej dyscyplinie.


W transakcjach finansowania klientów biznesowych poza bankami zaangażowanych jest często szereg doradców – prawnicy, doradcy finansowi, audytorzy, doradcy środowiskowi i inni. Wszystkie strony są zaangażowane nie tylko na etapie przygotowania i udzielenia finansowania, ale na dalszych etapach życia finansowania. A życie to często nie jest zgodne z przyjętym na początku harmonogramem, wymaga zmian, waiver-ów, czy nierzadko restrukturyzacji lub refinansowania.


Ze względu na poufność informacji niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia procesu kredytowego oraz cyklicznej weryfikacji klientów biznesowych, banki coraz częściej sięgają po rozwiązania do bezpiecznego przekazywania danych i informacji za pomocą narzędzi takich jak Virtual Data Room. Rozwiązania takie do tej pory bardzo często były instalowane na serwerach bankowych jako rozwiązanie on-premise. Coraz bardziej przychylne ostatnio rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce i Financial Supervisory Authority (FSA) za granicą dotyczące rozwiązań chmurowych dla banków spowodowały, że zaczęły one sięgać również po rozwiązania typu VDR w bezpiecznej chmurze, w formule Software-as-a-service.


Dlaczego warto zaimplementować w banku profesjonalny Virtual Data Room na stałe?


JEDNO ROZWIĄZANIE, WIELE ZASTOSOWAŃ

Virtual Data Room to rozwiązanie bardzo elastyczne i wszechstronne. Daje możliwość prowadzenia wielu projektów jednocześnie, pracy z wieloma klientami, bankami, doradcami i różnymi produktami bankowymi. Przy odpowiednim wdrożeniu w banku może być narzędziem do komunikacji z klientami biznesowymi dla wszystkich działów produktowych wraz z ryzykiem kredytowym. Daje również możliwość komunikacji i współpracy z zewnętrznymi partnerami takimi, jak inne banki czy doradcy prawni. Odpowiednio zdefiniowane projekty, grupy i uprawnienia jasno definiują, kto i jaką ma rolę w projekcie, kto ma się widzieć i komunikować oraz jakie ma dostępy do dokumentów.


POUFNOŚĆ I BEZPIECZEŃSTWO

Dzisiejsze rozwiązania VDR są oparte o zaawansowane technologie bezpieczeństwa, szyfrowania danych i udostępniania ich w sposób eliminujący ryzyko wycieku danych w niepowołane ręce. RODO czy OWASP to tylko niektóre hasła, o których spełnienie warto zapytać dostawcę VDR. Dane klientów, nawet spółek publicznych, często zawierają tajemnice przedsiębiorstwa i dane wrażliwe. Przekazywanie takich informacji przez e-mail lub nieautoryzowane narzędzia może się źle skończyć. Warto zadbać o bezpieczeństwo i poufność komunikacji pomiędzy klientem a bankiem.


OSOBNA KOMUNIKACJA Z KAŻDYM KLIENTEM

Każdy klient w VDR to odrębny projekt lub zestaw projektów. Jest logicznie i często fizycznie wydzielony na serwerach i nie ma możliwości udostępnienia danych pomiędzy klientami. W każdej chwili można nadać lub odebrać dostęp wybranym grupom lub użytkownikom i aktywnie zarządzać komunikacją z klientem i doradcami. Klient i bank mają pewność, że jego dane i informacje wrażliwe nie „krążą w sieci” i nie trafiły w niepowołane ręce.


OBSŁUGA SKOMPLIKOWANYCH TRANSAKCJI

Kredyty syndykowane, club-deal’e, instrumenty pochodne, procesy monitorowania inwestycji, zmiana warunków finansowania, refinansowanie czy restrukturyzacja - wszystkie skomplikowane transakcje i procesy można bez problemu prowadzić w profesjonalnym Virtual Data Room. Coraz więcej VDR-ów zawiera możliwość tworzenia harmonogramów transakcji, prosty i skuteczny work-flow, zaawansowany Q&A i wiele innych dodatkowych narzędzi do pracy wspólnej, również z partnerami międzynarodowymi, w kilku językach.


DOKUMENTACJA DOSTĘPNA W JEDNYM MIEJSCU

Virtual Data Room to miejsce, w którym można przechowywać i udostępniać dane i dokumenty dla różnych departamentów banku. Warto, aby informacje na temat każdego klienta biznesowego, jego oceny kredytowej, historii oraz wszystkich oferowanych produktów były dostępne w jednym miejscu. Taką możliwość daje VDR i powoduje, że mniejsze ilości danych są przechowywane na serwerach bankowych przez poszczególne departamenty. Aktywne macierze uprawnień do danych klientów mogą być przygotowane zgodnie z procedurami banku i odpowiadać szczegółowym wytycznym dla poszczególnych departamentów lub pracowników.


PROCES TRANSAKCYJNY POD PEŁNĄ KONTROLĄ

Rozwiązania Virtual Data Room to również zaawansowany monitoring wszelkich aktywności w każdym projekcie. Od dokumentów, które umieszcza się w projekcie, poprzez zaproszonych do VDR użytkowników oraz nadanych im uprawnień, aż do monitoringu aktywności każdego użytkownika powoduje, że dane i dokumenty w VDR są pod pełną kontrolą wyznaczonego administratora lub administratorów. VDR to również aktywne zarządzanie dostępem i możliwość zmiany uprawnień dla każdego z użytkowników w każdej chwili.


TRWAŁY NOŚNIK, PODPIS ELEKTRONICZNY I INNE UDOGOTNIENIA

Coraz częściej dostawcy VDR oferują dodatkowe zaawansowane funkcjonalności umożliwiające ponadprzeciętne bezpieczeństwo oraz dodatkową użyteczność rozwiązania. W ramach projektu „SHARE - szyfrowana platforma wirtualnych przestrzeni pracy”, realizowanym przy dofinansowaniu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Virtual Data Room SECUDO dostępny będzie trwały nośnik oparty o technologię blockchain, podpis elektroniczny czy wbudowana wideokonferencja. Da to użytkownikom wpisujące się w nowe trendy technologiczne dodatkowe możliwości, szczególnie przydatne tak zaawansowanym podmiotom jak instytucje finansowe.


FAIR VALUE - VDR TO ROZWIĄZANIE PRZYSTĘPNE CENOWO

Początkowo rozwiązania Virtual Data Room były drogie i zastosowanie ich ograniczało się do wybranych transakcji lub procesów due diligence na rynkach finansowych. Ze względu na znaczący postęp i upowszechnienie technologii chmurowych VDR to obecnie rozwiązanie przystępne cenowo i dostępne nawet dla małych transakcji. Koszty bezpiecznej komunikacji przy zastosowaniu profesjonalnego VDR stanowią często promil nominału transakcji czy opłat transakcyjnych lub wynagrodzenia doradców.


O nas


DealDone jest wyspecjalizowaną firmą, oferującą wysokiej jakości produkty z dziedziny bezpieczeństwa informacji i danych. Zespół DealDone to osoby z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem w zakresie bankowości inwestycyjnej, relacji inwestorskich, technologii i cyberbezpieczeństwa. Oferujemy usługi oraz oprogramowanie w zakresie nowoczesnych technologii obiegu informacji poufnych, informacji niejawnych, danych wrażliwych oraz digitalizacji, zabezpieczania, szyfrowania i udostępniania danych i dokument w wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

DealDone samodzielnie opracowała i wprowadziła do sprzedaży rozwiązanie Virtual Data Room SECUDO. VDR SECUDO to platforma bezpiecznej wymiany i przetwarzania informacji poufnych oferowana w modelu Software-as-a-Service dla klient w biznesowych, w formie wirtualnych pokoi danych.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page