top of page
  • Bartłomiej Dmitruk

Virtual Data Room – skuteczne narzędzie wspierające codzienną pracę funduszy PE i VC


Virtual Data Room w pracy funduszy PE i VC kojarzy się najczęściej z procesem due diligence przy zakupie spółki lub sprzedaży / wyjściu ze spółki portfelowej (exit). Zastosowań profesjonalnego VDR jest znacznie więcej. Takie narzędzie może być platformą wspierającą codzienną pracę i decyzje funduszy. Od raportowania do inwestorów, poprzez monitoring spółek portfelowych, po due diligence na potrzeby zakupu / sprzedaży spółek lub pozyskania finansowania – Virtual Data Room może stanowić platformę do poufnej komunikacji, monitoringu procesów i podejmowania kluczowych decyzji w funduszu typu private equity lub venture capital.


Jeśli prowadzisz lub pracujesz w funduszu private equity lub venture capital, prawdopodobnie spędzasz dużo czasu na komunikowaniu się i współpracy z inwestorami, spółkami portfelowymi, audytorami, bankami i doradcami, co wiąże się z zarządzaniem, organizowaniem i wymianą wielu poufnych informacji i dokumentów. Profesjonalny Virtual Data Room, jak VDR SECUDO, może zaoszczędzić czas Twojego zespołu każdego dnia, jednocześnie czyniąc komunikację i udostępnianie dokumentów partnerom biznesowym skutecznym, bezpieczniejszym i przyjemnym.


Wdrożenie Virtual Data Room SECUDO może pomóc funduszom PE / VC w czterech kluczowych obszarach:


1. procesy due diligence przy zakupach spółek (buy-side due diligence);

2. procesy due diligence sprzedaży spółek (sell-side due diligence);

3. bieżący nadzór i raportowanie spółek portfelowych;

4. pozyskiwanie inwestorów (fund raising) oraz komunikacja i raportowanie do inwestorów.Wykorzystanie VDR przy due diligence spółek w procesie zakupu (buy-side DD)


Zakup spółki, szczególnie pozyskanej w procesie budowania relacji one-to-one funduszu z właścicielem, oznacza ostatecznie szczegółowe badanie tej spółki przed złożeniem oferty zakupu. Taki proces due diligence może być skrupulatnie przygotowany i przeprowadzony przez fundusz przy użyciu Virtual Data Room „narzuconego” niejako przez fundusz. Proces może być przygotowany „od NDA do SPA”, czyli od umowy o zachowaniu poufności, do umowy kupna-sprzedaży spółki-cel.


Fundusz ma możliwość udostępnienia VDR ze szczegółową listą zagadnień i dokumentów wymaganych w ramach due diligence, prowadząc spółkę i właściciela przez cały proces zgodnie ze swoimi wymaganiami. Virtual Data Room SECUDO daje możliwość bardzo szczegółowego zaplanowania całej transakcji, jej poszczególnych etapów i wymaganych dokumentów w sposób dający poczucie profesjonalizmu i wiarygodności funduszu w oczach właściciela spółki - cel. Proces prowadzony w VDR daje gwarancję bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności, zwiększa efektywność działań i ostatecznie wpływa na czas realizacji badania spółki, podjęcia ostatecznej decyzji i jakość złożonej oferty zakupu dla właściciela spółki cel.


Wykorzystanie VDR przy due diligence w procesie sprzedaży spółki portfelowej (sell-side DD)


Sprzedaż spółki portfelowej funduszu PE lub VC to zazwyczaj proces aukcyjny, prowadzony w profesjonalny sposób przez wybranych doradców transakcyjnych i prawnych. Spółka portfelowa jest przygotowywana do sprzedaży przez fundusz i zespół doradców, tak aby zmaksymalizować cenę sprzedaży. Proces taki jest skierowany najczęściej zarówno do inwestorów strategicznych (konkurencji lub firm, dla których zakup spółki - cel może mieć znaczenie strategiczne) jak i inwestorów finansowych (innych funduszy PE/VC, które widzą potencjał w zakupie spółki - cel). Często fundusz prowadzi tzw. dual-track, czyli równolegle do procesu sprzedaży spółki w transakcji M&A prowadzi proces sprzedaży poprzez giełdę, tzw. IPO, czyli wyjście przez rynek publiczny.


Każdy z tych procesów powinien być przygotowany w profesjonalnym Virtual Data Room, dając możliwość udostępniania różnego zakresu dokumentów dla inwestorów strategicznych i finansowych, analizy aktywności poszczególnych kupujących w procesie czy prowadzenia dialogu (Q&A) z poszczególnymi kupującymi. Proces IPO jest dużo bardziej sformalizowany, wymaga zaangażowania wielu doradców (banki, domy maklerskie, audytor, doradcy prawni, doradcy IR / PR) i wymaga interakcji z regulatorem (KNF, KDPW, GPW). Profesjonalny VDR umożliwia prowadzenie tego rodzaju procesów równolegle, dając możliwość efektywnej pracy wszystkich zaangażowanych zespołów ze strony spółki, funduszu oraz doradców.


Wykorzystanie VDR przy bieżącym monitoringu i raportowaniu spółek portfelowych


Fundusze, z racji inwestycji w wiele spółek portfelowych, mają bardzo dużo bieżącego nadzoru nad spółkami, które kupili. Od momentu zakupu poprzez cały proces inwestycji oraz wyjścia funduszu z danej spółki fundusz monitoruje postępy prac zarządu i zespołu oraz nakłada rozbudowane obowiązki informacyjne na spółkę.


Raportowanie i monitoring spółek powinien odbywać się w sposób umożliwiający skuteczną i poufną komunikację, organizację dokumentów, sprawozdań i raportów w jednym miejscu oraz dawać możliwość prowadzenia projektów wraz ze stronami trzecimi, takimi jak np. audytor, banki czy inne podmioty doradcze. VDR SECUDO daje możliwość prowadzenia procesu monitoringu i komunikacji wielu spółek i projektów w jednym miejscu.


Platforma VDR SECUDO może być wykorzystana jako skuteczne narzędzie do komunikacji, udostępniania dokumentów, monitoringu i prowadzenia projektów. Wszystkie spółki, projekty i zagadnienia fundusz może mieć w jednym miejscu, wraz z elastycznością dotyczącą prowadzonych spółek i projektów, zaproszonych użytkowników i dostępów do różnych zakresów dokumentów czy raportów. Nowoczesny Virtual Data Room to coraz częściej rozbudowany work-flow, project management, nośnik trwały w postaci np. technologii blockchain czy też narzędzia takie jak wideokonferencja, Q&A czy praca wspólna.


Wykorzystanie VDR przy pozyskiwaniu inwestorów (fund raising) oraz komunikacji i raportowaniu do inwestorów


Fundusze PE oraz VC, aby móc inwestować w spółki, muszą zebrać środki finansowe na inwestycje portfelowe. Zazwyczaj proces pozyskania inwestorów jest równie, jak nie bardziej absorbujący niż proces inwestycyjny i nadzór spółek. Przygotowanie procesu tzw. fund raisingu (szczególnie pierwszego) jest krytycznym elementem funkcjonowania i sukcesu funduszu.


Proces taki powinien być przeprowadzony w sposób profesjonalny i wymaga (poza znakomitym Zespołem i pomysłem na fundusz) odpowiednich narzędzi komunikacji zapewniającej poufność i skuteczność komunikacji z inwestorami. Po zebraniu środków fundusz rozpoczyna bieżącą komunikację z inwestorami, raportuje wyniki i przedstawia wycenę oraz sytuację poszczególnych spółek portfelowych.


W tym przypadku również znakomitym narzędziem do prowadzenia relacji inwestorskich funduszu PE czy VC okazuje się Virtual Data Room SECUDO. Możliwości i funkcjonalności w zakresie tworzenia projektów, udostępniania dokumentów, uprawniania użytkowników i poufnej komunikacji znakomicie wpisują się w wymagania dotyczące tego typu procesów. Profesjonalny VDR powinien skutecznie wspierać proces zarówno fund raisingu jak i prowadzenia relacji inwestorskich funduszu w jednym, profesjonalnie przygotowanym i odpowiednio zabezpieczonym miejscu.


O nas


DealDone jest wyspecjalizowaną firmą, oferującą wysokiej jakości produkty z dziedziny bezpieczeństwa informacji danych. Oferujemy usługi oraz oprogramowanie w zakresie nowoczesnych technologii obiegu informacji poufnych, informacji niejawnych, danych wrażliwych oraz digitalizacji, zabezpieczania, szyfrowania i udostępniania danych i dokument w wewnątrz i na zewnątrz organizacji.

DealDone samodzielnie opracowała i wprowadziła do sprzedaży system Virtual Data Room SECUDO. VDR SECUDO to platforma bezpiecznej wymiany i przetwarzania informacji poufnych oferowana w modelu Software-as-a-Service dla klient w biznesowych, w formie wirtualnych pokoi danych.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

コメント


bottom of page