top of page
 • Bartłomiej Dmitruk

Wykorzystanie Virtual Data Room do procesu emisji i obsługi obligacji

Coraz więcej firm prywatnych i spółek publicznych sięga po finansowanie w formie emisji obligacji. Obligacje mają długą historię zarówno na rynku zagranicznym jak i polskim, i są skuteczną oraz elastyczną formą finansowania przedsiębiorstw, gmin czy też projektów. Każdy proces emisji obligacji i jej obsługi w czasie do tzw. "matury” (czyli terminu zapadalności i ostatecznej spłaty) wymaga odpowiedniego przygotowania oraz komunikacji z doradcami i inwestorami.


Proces emisji obligacji – podstawowe kroki dla podmiotu rozważającego emisję obligacji


Proces emisji obligacji można podzielić na kilka podstawowych kroków/kamieni milowych:


Analiza i ocena spółki


Analiza i ocena przedmiotu działalności spółki, potrzeb w zakresie pozyskania finansowania, aktualnej sytuacji i wyników finansowych oraz zdolności do generowania przepływów pieniężnych pod kątem obsługi i spłaty dodatkowego zadłużenia, analiza możliwości ustanowienia zabezpieczeń emisji obligacji. Etap ten wymaga zazwyczaj zaangażowania banku lub domu maklerskiego, który dokonuje oceny kredytowej spółki.


Koncepcja i struktura emisji obligacji


Ocena możliwości pozyskania kapitału na rynku, identyfikacja odbiorców oferty (inwestorzy instytucjonalni / indywidualni), wybór trybu prowadzenia oferty (prywatna lub publiczna), struktury emisji (program czy jednorazowa emisja) ustalenie parametrów (wielkość oferty, zapadalność, zabezpieczenia, spłaty, odsetki) i harmonogramu emisji. Etap ten wymaga zazwyczaj zaangażowania doradcy finansowego (banku lub domu maklerskiego) oraz doradcy prawnego.


Przygotowanie emisji


Przygotowanie dokumentu ofertowego (w zależności od trybu i wielkości oferty – propozycji nabycia wraz z warunkami emisji, memorandum informacyjnego, prospektu emisyjnego), przygotowanie materiałów dla inwestorów, przygotowanie ewentualnej akcji promocyjnej, w przypadku oferty publicznej przygotowanie zgłoszeń i niezbędnych wniosków do Komisji Nadzoru Finansowego oraz przygotowanie rejestracji w KDPW. Etap ten wymaga zazwyczaj zaangażowania doradcy finansowego (banku lub domu maklerskiego), doradcy prawnego doradcy IR (Investor Relations) oraz ewentualnej komunikacji z regulatorem.


Oferowanie obligacji


Organizacja i obsługa procesu oferowania obligacji wraz z przydziałem i rozliczeniem emisji. Proces oferowania kończy się budową księgi popytu na obligacje spółki, ustaleniem ceny emisyjnej oraz ostatecznym przydziałem obligacji dla poszczególnych inwestorów. Na tej podstawie emisja obligacji jest rozliczana a pieniądze trafiają od inwestorów na konto spółki. Etap ten wymaga zaangażowania doradcy finansowego (banku lub domu maklerskiego), doradcy prawnego oraz komunikacji z inwestorami i regulatorem.


Wprowadzenie do obrotu


W przypadku ofert publicznych lub prywatnych, które są wprowadzane do obrotu niezbędne jest przygotowanie do wprowadzenia obligacji do obrotu na rynku Catalyst i bieżące autoryzowane doradztwo w zakresie wypełniania obowiązków informacyjnych.


Obsługa i spłata obligacji do terminu zapadalności


Emisja obligacji to dopiero początek jej życia aż do momentu zapadalności (eng. maturity) i ostatecznej spłaty. Często jest to okres kilku lat, w ramach których spółka jest zobowiązana do spłaty odsetek i nominału według określonego harmonogramu, ale też do raportowania pewnych zdarzeń i odpowiedniej komunikacji z inwestorami. Zdarza się, że emitent musi poprosić o zmianę wybranych warunków lub obligacja wymaga refinansowania lub restrukturyzacji.


Komunikacja z wykorzystaniem Virtual Data Room w procesie emisji oraz w trakcie obsługi obligacji


Komunikacja w procesie przygotowania i plasowania emisji


Proces przygotowania spółki do emisji sprowadza się do przeprowadzenia due diligence oraz przygotowania dokumentacji i procesu plasowania emisji. Oznacza to w praktyce bieżącą komunikację Zarządu i wyznaczonego zespołu spółki z doradcami oraz w końcowym etapie z inwestorami. Virtual Data Room jest idealnym narzędziem do poprowadzenia takiego procesu w profesjonalny, bezpieczny i poufny sposób.


W VDR możesz prowadzić następujące prace związane z tym procesem:


 • proces oceny spółki (due diligence) przez doradców DCM (Debt Capital Markets), banki, domy maklerskie oraz doradców prawnych;

 • przygotowanie struktury oraz dokumentacji transakcyjnej;

 • udostępnienie dokumentacji oraz prezentacji inwestorom (szczególnie w ofercie prywatnej skierowanej do maksymalnie 149 podmiotów);

 • prowadzenie procesu Q&A z inwestorami przed plasowaniem emisji;

 • proces budowy księgi popytu oraz przyjmowanie zleceń zakupu obligacji;

 • rozliczenie i dokumentacja związana z zakończeniem emisji obligacji.


Komunikacja w trakcie obsługi obligacji do „matury”


Emitent często zobligowany jest poza terminową spłatą odsetek i nominału do okresowego raportowania wyników, kowenantów i innych istotnych zdarzeń. W przypadku spółki niepublicznej oznacza do dodatkowy wysiłek informacyjny, który musi być prowadzony i komunikowany w odpowiedni sposób. Rzetelna, terminowa komunikacja z inwestorami jest kluczowa, szczególnie w przypadkach, kiedy zagrożona jest spłata obligacji. Procesy zmiany warunków emisji obligacji, restrukturyzacji czy refinansowania są doskonałym przykładem, kiedy właściwa komunikacja emitenta z inwestorami może być kluczowa w osiągnięciu porozumienia i często zachowania płynności spółki. W takie procesy zazwyczaj poza spółką są zaangażowani doradcy DCM, prawni, IR (Investor Relations), którzy prowadzą aktywny dialog z inwestorami. W takich przypadkach warto również wykorzystać funkcjonalności Virtual Data Room, aby poprowadzić proces komunikacji w sposób bezpieczny, poufny i skuteczny.


Virtual Data Room to doskonałe rozwiązanie wspierające następujące procesy w trakcie „życia” obligacji:


 • bieżąca komunikacja z inwestorami (szczególnie instytucjonalnymi) oraz udostępnianie im wymaganych informacji na czas i w bezpiecznym środowisku;

 • zmiana warunków emisji obligacji;

 • refinansowanie obligacji przed terminem zapadalności;

 • restrukturyzacja programu / emisji obligacji lub całości finansowania spółki;

 • procesy upadłościowe spółek emitentów.


Dlaczego warto wdrożyć Virtual Data Room przy okazji emisji obligacji?


Virtual Data Room to doskonałe narzędzie do profesjonalnej komunikacji na rynkach kapitałowych. Jest to rozwiązanie znane inwestorom oraz doradcom związanym z rynkiem obligacji czy akcji. Wdrożenie VDR w spółce, która planuje emisje ma szereg pozytywnych aspektów, m.in.:


 • współpraca i komunikacja z doradcami w bezpiecznym środowisku, dostępnym 24/7;

 • szybka, łatwa i bezpieczna wymiana ważnych dokumentów poufnych na prostej, intuicyjnej platformie;

 • zarządzanie uprawnieniami i dostępem do dokumentów oraz organizacją prac projektowych w przejrzysty sposób;

 • efektywna i skuteczna komunikacja z inwestorami poprzez Q&A;

 • możliwość prowadzenia procesu emisji i obsługi obligacji w jednym miejscu, pod pełną kontrolą spółki;

 • eliminacja procesów papierowych i spotkań fizycznych do niezbędnego minimum

 • kreowanie profesjonalnego wizerunku poprzez wdrożenie VDR, które jest uznanym przez doradców i inwestorów narzędziem do prowadzenia transakcji na rynku kapitałowym.

O nas


DealDone jest wyspecjalizowaną firmą, oferującą wysokiej jakości produkty z dziedziny bezpieczeństwa informacji i danych. Zespół DealDone to osoby z wieloletnim, międzynarodowym doświadczeniem w zakresie bankowości inwestycyjnej, relacji inwestorskich, technologii i cyberbezpieczeństwa. Oferujemy usługi oraz oprogramowanie w zakresie nowoczesnych technologii obiegu informacji poufnych, informacji niejawnych, danych wrażliwych oraz digitalizacji, zabezpieczania, szyfrowania i udostępniania danych i dokument w wewnątrz i na zewnątrz organizacji.


DealDone samodzielnie opracowała i wprowadziła do sprzedaży autorskie rozwiązanie Virtual Data Room SECUDO. VDR SECUDO to platforma bezpiecznej wymiany i przetwarzania informacji poufnych oferowana w modelu Software-as-a-Service dla klient w biznesowych, w formie wirtualnych pokoi danych.

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page